PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
Automatisering har i en årrække været en central funktion i mediegrafiske workflowsystemer. 

Tilbud - Workshop

Automatisering er central i mediegrafiske produktionsmiljøer. Automatisering sparer ressourcer, øger gennemstrømnings-hastigheden, minimerer fejl, kort sagt: Automatisering er nøglen til effektiv mediegrafisk produktion.


LÆS MERE
Smart automatisering

Automatisering er central i mediegrafiske produktionsmiljøer. Automatisering sparer ressourcer, øger gennemstrømnings-hastigheden, minimerer fejl, kort sagt: Automatisering er nøglen til effektiv mediegrafisk produktion.


Automatisering har i en årrække været en central funktion i grafiske workflowsystemer. Med hotfolder-teknologi har man, baseret på en fils type, navn, størrelse, forsendelsesmetode eller andre tilgængelige parametre, kunnet flytte filer fra program til program for forskellig bearbejdning, man har kunnet overvåge og logge processerne og systemerne har kunnet sende notifikationer til rette vedkommende plus meget mere. Udbyttet har været en stor reduktion af manuelle operationer.


Smart Automatisering fører automatisering via hotfolders skridtet videre. Smart Automatisering baserer sig på anvendelsen af metadata, der enten er indkapslet i en fil, tilføres en fil af systemer udefra eller måske er en del af selve filindholdet.


Metadata og deres anvendelse i Smart Automatisering kunne f.eks. være:  • Beskrivelse af en fils indhold og egenskaber, som indgives under et bestillingsforløb og som efterfølgende automatisk indstiller preflight, udskydning, produktionsmetode, farvestyring, etc.

  • Parametre som en mængde af filers fysiske dimensioner, farvesammensætning, krav til produktionskvalitet etc. der automatisk er med til at genere udskydning til puljeproduktion.

  • Filindhold som f.eks. navne, adresser, overskrifter, tabeller eller andet, som automatisk kan udlæses af selve filen eller f.eks. af datastrømmen til en printer og anvendes til samling af forskellige dokumenttyper, sortering efter forsendelsesmetode, kuvertering, etc.

  • Dimensioner, type og indhold af digitale billeder, der automatisk er med til at skalere billederne til bestemte størrelser, arkivere dem til bestemte formater, uploade dem til foruddefinerede drop-boxe, hvorfra der automatisk sendes notifikation ud til forskellige, etc.

  • Smart Automatisering findes i stigende grad integreret i forskellige typer af specialsoftware, hvor konfigurationen af funktionerne ofte er et mix af opsætning og scripting. Man kan imidlertid på et start-niveau opnå store fordele ved at anvende nogle af de funktioner og rutiner, der er indbygget i standardsoftware eller i operativsystemer eller ved at anvende f.eks. AppleScript, VBScript eller lignende.


Smart Automatisering er ikke en standardvare, men uhyre afhængig af, hvilket område man ønsker at Smart Automatisere og med hvilket formål.


Medit Consult kan medvirke fra start til slut i Smart Automatiserings projekter. Vi kan bistå dig med en analyse af din produktion og dine processer med det formål at udpege indsatsområder, hvor Smart Automatisering kan give dig forøget udbytte.


Vi kan implementere, konfigurere og kode alle typer af Smart Automatiseringsløsninger fra dedikerede systemer til specialdesignede løsninger.


Vi kan levere Smart Automatiseringsløsninger til virksomheder, der tilbyder produktionsprint på ethvert niveau.


Vil du vide mere, så ring 3321 0740.